Bimbingan Pupuk dan Pemupukan Indonesia

Pembiakanbeauveriabassiana

Cara Pembiakan Beauveria bassiana

Cara Pembiakan Beauveria bassiana

Beauveria bassiana merupakan cendawan patogen serangga (entomopatogen) yang merupakan salah satu musuh alamai hama tanaman. Cendawan ini memiliki spektrum yang luas sebagai agen pengendali hama tanaman seperti Thrips, Aphids, Wereng, ulat grayak, walang sangit. Beauveria bassiana di aplikasikan dalam bentuk…